Otwórz serce na wolontariat !

 

Otwórz serce na wolontariat!

Podziel się sobą.
Każdy z nas potrzebuje drugiej osoby. Za progiem naszego domu czeka ktoś gotowy Cię poznać i dzielić z Tobą radość chwili.

Wsłuchaj się w innych.
Ile ludzi tyle historii, a każda z nich jest bezcenną lekcją życia.

Rozwijaj się.
Przyjmij wyzwanie i zdobądź nowe doświadczenie. Pomaganie uczy nas jak żyć lepiej.

Potrzebujemy Twoich chęci, chwili wolnego czasu i uśmiechu.

Będąc wolontariuszem nie zostaniesz sam, możesz liczyć na wsparcie tych, którzy pomagają tutaj codziennie.

Program wolontariatu

Dom Pomocy Społecznej przy ul. Łanowa 39 w Krakowie, świadczący pomoc na rzecz osób starszych, somatycznie chorych realizuje program wolontariatu, w ramach którego zapewnia wsparcie i urozmaicenie czasu wolnego seniorów poprzez wspólne spędzanie z nimi czasu. Celem wolontariatu jest przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, izolacji i samotności mieszkańców DPS oraz zaangażowanie ludzi dobrej woli do świadomej, dobrowolnej i nieodpłatnej pomocy osobom starszym.

 Dyrektor DPS zawiera z każdym Wolontariuszem, który przeszedł pozytywnie rozmowę kwalifikacyjną z Koordynatorem, porozumienie o współpracy w zakresie pomocy w prowadzeniu zajęć z terapii zajęciowej.
 Wolontariusz poświęca na rzecz jednego, wybranego wspólnie z Koordynatorem mieszkańca minimum 1 godzinę tygodniowo.
 Terminy spotkać (dzień, godzina) Koordynator ustala wspólnie z Wolontariuszem i wpisuje w porozumienie.
 Każdą zmianę daty i godziny odwiedzin mieszkańca DPS Wolontariusz zgłasza Koordynatorowi z wyprzedzeniem.
 Wolontariusz w czasie swojej pracy organizuje czas wolny mieszkańcowi poprzez wspólne rozmowy, czytanie prasy i książek, spacery, robienie zakupów, granie w gry i tym podobne czynności.
 Wolontariusz może zostać poproszony przez Koordynatora o dodatkowe świadczenia na rzecz mieszkańców DPS o charakterze jednorazowych imprez charytatywnych (zbiórki, przygotowanie kartek świątecznych, koncerty, spotkania integracyjne).
 Koordynator wolontariatu gwarantuje Wolontariuszom przeszkolenie w zakresie pracy z osobami starszymi, wsparcie i regularne spotkania, warsztaty, szkolenia.
 Każdy z Wolontariuszy zobowiązuje się aktywnie włączyć w działalność wolontariatu, zgłaszać własne propozycje i inicjatywy, wykorzystując swoje zdolności i doświadczenie.
 Preferowany jest długotrwały okres wolontariatu (pół roku lub dłużej).

Jakie cechy powinien posiadać wolontariusz?

 Odpowiedzialność
 Chęć bezinteresownej pomocy
 Komunikatywność
 Umiejętność słuchania
 Otwartość
 Zaangażowanie
 Cierpliwość
 Kreatywność
 UŚMIECH !