Kontakt

Nazwa : Dom Pomocy Społecznej ul. Łanowa 39 30-725 Kraków
Symbol: DPS
Adres : ul. Łanowa 39 30-725 Kraków
Telefon : 12 653 22 47
Faks : 12 659 00 41
Email : sekretariat@dpslanowa39.pl
Zakres działania : pomoc społeczna
Uwagi : sekretariat czynny codziennie w godz. 7.30 – 15.30
Władze : dyrektor mgr Renata Gałka

Lokalizacja: