Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Szanowni Państwo,
Uczestnicy Przeglądu „Gore Gwiazda …”

Bardzo dziękujemy za udział w tegorocznym Przeglądzie oraz nadesłane kolędy i pastorałki. Serdecznie gratulujemy Wykonawcom i ich Opiekunom zaangażowania  i kreatywności artystycznej ! Spośród nadesłanych realizacji, zgodnie z regulaminem, wybraliśmy  jedną i jej przyznali nagrodę specjalną. Jest nią kolęda „ Dzisiaj w Betlejem”, którą wykonał p. Zdzisław, Mieszkaniec  Domu Pomocy Społecznej ul. Rozrywka 1.

Czytaj więcej: "Gore gwiazda 2022" - przegląd kolęd i pastorałek