Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

22 marca
Mówi się - Ludzie wiersze piszą…. ! To stwierdzenie jest prawdziwe również w naszym Domu. Piszą Mieszkańcy, pisze Personel…Korzystając z tego, postanowiliśmy spotkać się przy kawie… z kawałkiem ciasta, zapraszając „domowych poetów”, by podzielili się strofami swoich wierszy.

Rozpoczęliśmy od twórczości p. Leszka, który był kiedyś naszym Podopiecznym. Kolejnym autorem był p. Waldek. Spośród Personelu swoją twórczością podzielili się p. Kasia - psycholog, p. Gloria i p. Janusz. Każdy z autorów otrzymał symboliczną czerwoną różę. Było sentymentalnie, miło i życiowo….