Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

24 marca
Czas można spędzać na różne sposoby, najlepiej aktywnie. Dart, czyli popularne rzutki, jest jedną z bardziej ulubionych form spędzania czasu. W szóstym już wydaniu turnieju wzięło udział 26 uczestników, wśród nich kilka osób z personelu.

Sportowym emocjom towarzyszyła dawka humoru, o którą dbali prowadzący. Ostatecznie najlepszymi  zawodnikami okazali się,
w kolejności zajmowanych miejsc: p. Władek, p. Krzysztof, p. Basia. Najlepszą skutecznością wśród personelu wykazał się p. Janusz. Wszyscy uczestnicy otrzymali pamiątkowe dyplomy, a zwycięzcy słodkie upominki. W uhonorowaniu nagrodami wzięła udział p. Dyrektor. O małych niedogodnościach  w poruszaniu się po turniejowej przestrzeni pozwalały zapomnieć słodycze. Kto spędził czas przy rzutkach,z pewnością spędził go miło i przyjemnie….