Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

17 lutego
Środa Popielcowa otwiera czas Wielkiego Postu. Tego dnia w naszej domowej kaplicy i przyległej do niej części korytarza licznie zgromadzili się Mieszkańcy i Personel. W czasie Mszy Św. odbył się obrzęd posypania popiołem. Przypomniał o kruchości życia i jego przemijaniu, zwracając uwagę na cel jak stoi przed człowiekiem wierzącym-  życie wieczne..