Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

22 grudnia
Tego dnia odprawiona została Msza. Św. rekolekcyjna dla Mieszkańców oraz ich Rodzin. Naukę głosił oraz celebrował Liturgię ks. Eugeniusz. To duchowe spotkanie zorganizowane zostało w sali widowiskowej. Frekwencja była prawdziwą niespodzianką.
Już planujemy kolejne tego rodzaju działanie a będą to rekolekcje wielkanocne.