Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

23 grudnia
Tradycyjnie  spotkanie przed-wigilijne miało bardzo niezwykły charakter. Odbyło się w dwóch miejscach, w sali 100 /sala terapii zajęciowej/ i  sali widowiskowej /Kuźnia/. Rozpoczęło się od refleksyjnego programu artystycznego w wykonaniu pp. Dyrektor, Ani, Joli i Marzanny z Działu Socjalnego, p. Janusza z terapii oraz p. Jerzego.

Tym razem uczestnicy spotkania mogli usłyszeć opowieść bożonarodzeniową pt. "O staruszce czekającej na Dobrego Boga". Po programie ks. Eugeniusz pobłogosławił wigilijne opłatki, którymi łamiąc się wszyscy złożyli sobie życzenia. Okolicznościowe słowa skierowali do obecnych p. Dyrektor oraz zaproszeni Goście, a wśród nich p. Anna Okońska Walkowicz - Pełnomocnik Prezydenta m. Krakowa ds Polityki Senioralnej oraz przewodniczący Rady Dzielnicy XIII Szymon Toboła. Kolejnym punktem programu była wieczerza. Jak zwykle nasz Dział Żywienia  przygotował smakowite i pięknie podane potrawy. Spotkanie zakończyło wspólne kolędowanie, którego oprawę zapewnił "Pociąg do Muzy" a nad całością czuwali terapeuci pp. Gloria i Janusz.