Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

29.01
"Pociąg do muzy" został zaproszony przez naszych Sąsiadów z Łanowej 41, by jako gość organizowanych tam cyklicznych spotkań  "Moja muzyka" zaprezentował kolędy i pastorałki. Występ i prezentacja spotkała się z niezwykle ciepłym przyjęciem. Zebrana publiczność chętnie  śpiewała i nagradzała gorącymi brawami wykonawców.