Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

22.01
W zorganizowanym przez nasz Dom spotkaniu muzyczno-integracyjnym wzięły udział zaproszone krakowskie DPS-y. Tradycyjnie  spotkanie rozpoczęło się od wzajemnego składania życzeń przy łamaniu się opłatkiem. W programie wystąpiły grypy kolędnicze z domów przy ulicach: Łanowej 39 i 41, Nowaczyńskiego, Sołtysowskiej, Krakowskiej. Niezwykłego klimatu panującego na sali dopełniały stylowe stroje uczestników. Każdy Dom zaprezentował wybraną kolędę. Podczas wydarzenia nie zabrakło mini poczęstunku.