Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Odwiedziny sióstr aspirantek z zakonu Dominikanek były pierwszym w tym roku spotkaniem projektu „Sercem Wspieram Misje”. 12 lutego Siostry wzięły udział w nabożeństwie w naszej kaplicy, celebrowanej gościnnie przez kapelana z DPS ul. Łanowa 41, następnie w towarzystwie pracownika terapii złożyły wizyty we wszystkich pokojach Mieszkańców, wnosząc w nie mnóstwo ciepła i radości.