Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

22 lipca zgromadziliśmy się w nastrojowej atmosferze, by celebrować piękno zawarte w liryce. Tego dnia, płynęły poetyckie piosenki i strofy wierszy znanych poetów. Nie zabrakło ćwiczenia pamięci poprzez odtwarzanie fragmentów najbardziej znanych dzieł, dyskutowaliśmy również czym jest dla nas poezja, często zwana szufladową, bo tak rzadko może ujrzeć światło dzienne . Było raz poważnie, raz żartobliwie.

W naszym Domu, jak się okazało w trakcie spotkania, jest kilkoro osób, zarówno pośród Mieszkańców jak i Personelu, które uprawiają pisanie wierszy. Dlatego zrodził się pomysł, aby zorganizować koleją edycję poetyckiego przedpołudnia, w którym główną rolę odegrają domowi poeci, a raczej ich twórczość.