Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

18 marca

Wojna za granicami naszego kraju niesie za sobą ofiary i cierpienie. My, Polacy, którym wolność i niepodległość jest szczególnie bliska, otwieramy swoje serca, by nieść pomoc. Z inicjatywy p. Dyrektor, przy zaangażowaniu koordynatorów projektu „Sercem wspieram misje”, w naszym Domu zorganizowaliśmy specjalne wydarzenie zatytułowane Solidarni z Ukrainą.

Składało się ono z dwóch części. Pierwszą było uczestnictwo w organizowanym przez nas  moście modlitewnym, adresowanym jednocześnie do Mieszkańców wszystkich DPS-ów z całej Polski. Jego treścią  było nabożeństwo Drogi Krzyżowej oraz modlitwa o pokój. Rozważania Stacji Męki Pańskiej poprowadzili pracownicy Domu. Nad całością czuwał ks. Kapelan i p. Janusz, który wraz z p. Glorią  oprawił muzycznie spotkanie. Częścią drugą wydarzenia była kwesta na rzecz uchodźców, przeprowadzona wśród Mieszkańców przez tutejszą Radę. Niecodziennego charakteru tego co działo się w to piątkowe przedpołudnie dopełniała, utrzymana  w kolorach Polski i Ukrainy, dekoracja na korytarzach, grafiki religijne w domowej kaplicy, a także okolicznościowa kokarda, którą otrzymywał każdy z uczestników wydarzenia. Okazaliśmy  wyrazy solidarności z Tymi, którzy walczą , którzy cierpią niosąc pomoc tą duchową poprzez modlitwę i w miarę możliwości, i tą materialną.  Z nadzieją na POKÓJ, głośno wołamy ….СЛАВА УКРАЇНІ /Chwała Ukrainie! /