Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

25 sierpnia