Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

6 maja
Za sprawą uczczenia w naszym Domu  230 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, korytarz obok kaplicy przybrał barw i znaków narodowych. Tematem przewodnim stały się słowa „Gdy pytasz mnie, czym Ojczyzna jest…” pochodzące z piosenki „Ojczyzna” Marka Grechuty.

Spotkanie rozpoczęło się od zaśpiewania Hymnu Narodowego. Następnie po krótkim wprowadzeniu przyszedł czas na piosenkę i odrobinę poezji. Za nim pojawiły się refleksje na temat Ojczyzny. P. Dyrektor wręczyła p. Jerzemu kwiaty wraz pamiątkową grafiką i  portretem Marszałka Piłsudskiego. Dla Tych, którzy znają p. Jureczka, bo tak wielu z nas do niego się zwraca, jest on postacią niezwykłą, wręcz heroiczną. Jego życiorys, jak sam czasami mówi, może posłużyć jako scenariusz filmu. Każdy, kto mógł usłyszeć jedną czy drugą historię z Jego życia, nie tylko może to potwierdzić, ale dodać że byłby to scenariusz na superprodukcję! Po tej uroczystej części przyszedł czas na odpowiedź na pytanie postawione w temacie wydarzenia. Każdy z biorących udział mógł się wypowiedzieć. Nie mogło stać się inaczej. Jako pierwszy zabrał głos p. Jerzy, który stwierdził - Ojczyzna to coś cenniejszego niż życie… ! Trudno byłoby temu zaprzeczyć, gdy zna się takiego Człowieka, który temu daje świadectwo życia. W kolejnych wypowiedziach wybrzmiało, że Ojczyzna to dom, dom rodzinny, to wspólnota tych, których łączy język, kultura i historia, to ukochane miejsce na ziemi, do którego wraca się i którego nie chce się opuszczać. Ojczyźniane refleksje, zarówno te wypowiadane jak i  te wyśpiewane, niejednokrotnie wzruszały uczestników, szkląc ich oczy kropelkami łez. Spotkanie zakończyło się  wspólną Modlitwą za Ojczyznę ks. Skargi i zaśpiewaniem piosenki „Bo wszyscy Polacy”. Całość przygotowali pp. Gloria i Janusz, który to wydarzenie poprowadził.