Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Epidemia Covid-19 to czas szczególnie trudny dla pensjonariuszy DPS-ów. Dręczą nas obawy o zdrowie i przedłużające się odosobnienie. Brakuje nie tylko spacerów, ale przede wszystkim możliwości spotkań towarzyskich. Nasz Dom zorganizował więc akcję korespondencyjną, mającą na celu podtrzymanie kontaktu z Przyjaciółmi i wzajemne przekazanie sobie ciepłych słów otuchy. W myśl idei „dobro wraca” 12 placówek z Krakowa i Małopolski przysłało nam życzenia rychłego zakończenia izolacji. W zamian rozesłaliśmy wszystkim Uczestnikom kolorowy zbiór wszystkich prac, który przedstawiamy w poniższej galerii.

Pozdrawiamy raz jeszcze i przekazujemy uśmiech, bo uśmiechu nigdy nie jest za wiele!