Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

26 sierpnia

25 sierpnia

17 sierpnia

12 sierpnia