Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Dyrektor  Renata GAŁKA

Główna Księgowa  Joanna Haras Morawiec

Kierownik Działu Personalnego  Luiza SEWERYN

Kierownik Działu Techniczno Gospodarczego  Sebastian KUSAK

Kierownik Działu Opiekuńczo Pielęgnacyjnego  Elżbieta CHECHELSKA

Kierownik Działu Opiekuńczo Terapeutycznego  Radosław BICZ

Kierownik Działu Żywienia  Kinga KUCZMAŃSKA