Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

  1. Odwiedziny Mieszkańców zgodnie z harmonogramem odbywają się w holu na parterze w miejscu do tego wyznaczonym( bardzo proszę o przestrzeganie godzin odwiedzin). Podczas spotkań obowiązuje reżim sanitarny zgodnie z zasadą DDM ( dystans , dezynfekcja , maseczki).
  2. W wyjątkowych sytuacjach ( Mieszkańcy stale leżący, nie opuszczający pokoju) odwiedziny odbywają się w pokoju z zachowaniem pełnego reżimu sanitarnego- maseczka, fartuch jednorazowy, czas odwiedzin max 20 min przez jedną osobę jednocześnie. Informacja o tym iż odwiedziny odbędą się w pokoju powinna być ujęta w harmonogramie.
  3. Jeśli bliscy zabierają Mieszkańca na spacer ta informacja również powinna być ujęta w harmonogramie celem przygotowania Mieszkańca do wyjścia na zewnątrz. Podczas wyjść na zewnątrz nie obowiązuje maseczka, należy w miarę możliwości zachować dystans.

Szanowni Państwo!
Zapraszamy do korzystania z naszej biblioteczki- książki szukają nowych właścicieli.
Jeśli spodoba się Państwu jakaś pozycja, prosimy śmiało zabrać ją do domu.
Chętnie przyjmiemy też książki, które Państwu zalegają na półkach. Dajmy im nowe życie!
Dobrej lektury!

 

"Serdeczna fotka" to projekt , którego owocem będą fotografie, na których znajdą się Mieszkańcy w towarzystwie Osób, z którymi łączą Ich niekiedy więzy szczególnej serdeczności, otwartości czy sympatii. W niedzielę 01.08. w godz. 9-15.30 zapraszamy do tej wyjątkowej realizacji również Rodziny  oraz Przyjaciół naszych Podopiecznych. Zainteresowani  proszeni są o wcześniejszy kontakt z Działem Socjalnym naszego Domu.

Szanowni Państwo,
W związku z awarią centrali telefonicznej prosimy o kontaktowanie za pośrednictwem numeru telefonu 12/653 16 96.
Numery wewnętrzne  wybierać  Państwo mogą zgodnie ze słyszanym komunikatem.
Dodatkowo informujemy:
Dział Techniczno- Gospodarczy  wew.21,          Dział Żywienia  wew.41