Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

"Traktujmy ludzi tak, aby przywrócić im wiarę w to, że dobro istnieje"
Dzień dobry!
Dom Pomocy Społecznej dla osób przewlekle somatycznie chorych w Krakowie przy ul. Łanowej 39 poszukuje wolontariuszy!
Wolontariat w naszym Domu polega na dotrzymywaniu towarzystwa wybranemu mieszkańcowi- poprzez rozmowy, spacer, gry integracyjne lub inne formy wspólnego spędzania wolnego czasu. Nasi mieszkańcy to w większości osoby starsze, schorowane, często osamotnione i z dużym bagażem życiowych doświadczeń. Pandemia Covida przysporzyła im wielu trudnych chwil i długotrwałego poczucia izolacji. Jeśli mają Państwo otwarte serca oraz godzinę wolnego czasu tygodniowo, zapraszamy do nas! Nad przebiegiem wolontariatu czuwa psycholog, który udzieli wszelkich potrzebnych informacji oraz wsparcia ?
Zainteresowane osoby prosimy o kontakt pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Szanowni Państwo, członkowie rodzin, bliscy naszych Mieszkańców

Aktualnie Mieszkańcy naszego Domu mogą być przez Państwo odwiedzani.

Dbając o ich bezpieczeństwo opracowaliśmy procedurę, która pozwoli Mieszkańcom na bezpieczne spotykanie się z Państwem, przy zachowaniu niezbędnych środków ostrożności. Procedura opracowana została w oparciu o otrzymane rekomendacje Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Krakowie.

Odwiedziny będą możliwe we wtorki, piątki, soboty, niedziele w godzinach: 9.00 – 12.00, 14.00 – 17.00. Celem umówienia się prosimy o nawiązywanie przez Państwa kontaktu telefonicznego z naszymi pracownikami socjalnymi: Panią Jolą, Panią Marzanną lub Panią Anią, które są dostępne pod numerem telefonu 12 653 22 47 wew. 13 w dni robocze od 7.30 – 15.30.

Pracownicy socjalni będą z Państwem ustalać dogodny dla Państwa  termin odwiedzin. Odwiedziny będą miały określone ramy czasowe (przykładowo pomiędzy 10.00 – 10.45), a pomiędzy odwiedzinami miejsce spotkania będzie dezynfekowane przez naszych pracowników.

W związku z niskimi temperaturami spotkania odbywać się będą w specjalnie na ten cel przygotowanym miejscu na parterze budynku przy kominku. Prosimy
o wcześniejsze zgłoszenie faktu przyjścia do portiera. Prosimy o nieprzychodzenie osób, które mają objawy w postaci podwyższonej temperatury, duszności, kaszlu, a także w przypadku kontaktu z osobą podejrzaną o zarażenie. Celem wykluczenia możliwości wejścia na teren Domu osoby zarażonej będą Państwo wypełniać ankietę oraz dokonywany będzie pomiar temperatury.  

Prosimy o przyjście z własnymi środkami ochrony w postaci maseczki lub przyłbicy i rękawiczek jednorazowych.

Możliwy jest również kontakt telefoniczny pod numerem przypisanym piętru, które zamieszkują osoby bliskie.

I piętro 573 358 706
II piętro 517 390 711
III piętro 517 390 733

Są to telefony, które mogą zostać dostarczone Mieszkańcom do pokoju. Możliwy jest również kontakt przez komunikatory.

Bardzo dziękujemy za dotychczasową cierpliwość i zrozumienie. Dzięki naszej wspólnej odpowiedzialności i zachowaniu zasad sanitarnych osoby mieszkające w Domu zachowują zdrowie.

PROCEDURA ODWIEDZIN MIESZKAŃCÓW
W DOMU POMOCY SPOŁECZNEJ PRZY UL. ŁANOWEJ 39 W KRAKOWIE

 1. Odwiedziny są możliwe przy spełnieniu przez osobę odwiedzającą następujących warunków:
 • Odwiedzający w ciągu ostatnich 14 dni nie chorował w związku z zakażenie wirusem SARS CoV-2, nie był osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną lub izolacją,
 • Odwiedzający nie miał w ciągu ostatnich 14 dni kontaktu z osobą, u której potwierdzono zakażenie wirusem SARS CoV-2, z osobą objętą nadzorem epidemiologicznym, kwarantanną lub izolacją,
 • U odwiedzającego w lub jego domowników ciągu ostatnich 14 dni nie występowały i nie występują objawy infekcji (gorączka, kaszel, uczucie duszności, trudności w nabraniu powietrza, katar, bóle mięśni, bóle gardła, biegunka, zapalenie spojówek, ból głowy, utrata smaku lub węchu, wysypka skórna lub przebarwienia palców u rąk i stóp.
 1. Osoba planująca odwiedziny zgłasza potrzebę zorganizowania spotkania pracownikowi socjalnemu, z którym ustalany jest termin i ramy czasowe spotkania.
 2. Osoba odwiedzająca przed wejściem na teren DPS zgłasza się na portiernię, gdzie dezynfekuje ręce, wypełnia  „Ankietę o stanie zdrowia osoby odwiedzającej mieszkańca” i jest poddawana pomiarowi temperatury. W przypadku temperatury powyżej 37,5 C lub stwierdzenia zagrożenia wynikającego z treści wypełnionej ankiety, osoba nie będzie mogła wejść na teren domu i spotkać się z mieszkańcem.
 3. Zakupy i inne przedmioty dla mieszkańca pozostawiane są na portierni.
 4. Spotkania mieszkańca z osobą odwiedzającą odbywać się będą na parterze budynku przy kominku. Osoby odwiedzające proszone są o zachowanie zasady spotkania przez zainstalowaną na stoliku przegrodę.
 5. W przypadku spotkania na otwartej przestrzeni pomiędzy odwiedzającym i mieszkańcem należy zachować minimum 2 – metrowy dystans.
 6. Osoba odwiedzająca ma obowiązek założenia maseczki, innej osłony ust i nosa (w razie wskazań zdrowotnych przyłbicy zamiennie za maseczkę) i rękawiczek jednorazowych.
 7. Pomiędzy kolejnymi wizytami odbywa się co najmniej 15 – minutowa przerwa, w trakcie której dokonywana jest dezynfekcja.
 8. Osobę odwiedzaną w razie konieczności sprowadza opiekun, który również w razie potrzeby uczestniczy w spotkaniu.
 • W wyjątkowych sytuacjach, z zastosowaniem dodatkowych środków ochrony osobistej i dystansu pomiędzy osobami będzie możliwość odwiedzenia osób leżących – w takich sytuacjach w danym pomieszczeniu nie będą mogli być obecni inny mieszkańcy. Osoby odwiedzające są proszone o posiadanie maseczki, rękawic jednorazowych własnego fartucha jednorazowego, ochraniaczy na buty. Ponadto podlegają podobnym zasadom jak inne osoby odwiedzające. Przemieszczanie się w budynku będzie odbywało się w obecności pracownika Domu, celem zabezpieczenia innych mieszkańców przed kontaktem z osobą. Po wizycie pomieszczenie będzie dezynfekowane i wietrzone.
 • Nie można odwiedzać osób przebywających w izolacji.

 

 „Wykonanie badań w kierunku obecności wirusa SARS-CoV-2 metodą PCR RT”

https://www.bip.krakow.pl/?bip_id=234&mmi=9682