Kraków

Dom Pomocy Społecznej, ul. Łanowa 39

Szanowni Państwo,
W związku z awarią centrali telefonicznej prosimy o kontaktowanie za pośrednictwem numeru telefonu 12/653 16 96.
Numery wewnętrzne  wybierać  Państwo mogą zgodnie ze słyszanym komunikatem.
Dodatkowo informujemy:
Dział Techniczno- Gospodarczy  wew.21,          Dział Żywienia  wew.41