Uroczystość Bożego Narodzenia- oprawa muzyczna liturgii

 W uroczystość Bożego Narodzenia, w naszej domowej kaplicy, odbyła się Msza Święta, którą celebrował ksiądz Eugeniusz. Poprzez uczestnictwo w niej, wielu Mieszkańców pragnęło uczcić pamiątkę przyjścia na świat Chrystusa. Radosne kolędy rozbrzmiewały nie tylko podczas Mszy Świętej, ale i po jej zakończeniu. Oprawę Mszy Świętej oraz kolędowanie poprowadził pan Janusz. Tak ulubione przez wszystkich kolędy będziemy śpiewać jeszcze nie raz, bo według tradycji zakończymy je 2 lutego.