Udział w konkursie palm wielkanocnych u Ojców Franciszkanów

25 marca w Niedzielę Palmową p. Wanda i p. Zbyszek wraz z terapeutką p. Natalią udali się na Mszę Św. do Bazyliki OO. Franciszkanów. Po Mszy Świętej odbył się konkurs palm wielkanocnych. Wszystkie prace artystyczne wywarły na nas duże wrażenie. Udział w konkursie przyniósł nam dużo radości i inspiracji. Do Domu wróciliśmy z wielkanocnym barankiem.