OGŁOSZENIE PRZETARGU

Dom Pomocy Społecznej ogłasza przetarg na zakup i montaż dźwigu osobowego w budynku Domu Pomocy Społecznej przy ul. Łanowej 39 w Krakowie.

SIWZ można pobrać ze strony http://www.bip.krakow.pl/?bip_id=234 .