JUBILEUSZ „SERCEM WSPIERAM MISJE” 05. 12.

W grudniu obchodziliśmy piątą rocznicę cyklu spotkań misyjnych kierowanych do Domów Pomocy Społecznej. Uczestnikami są Mieszkańcy pragnący wspierać duchowo pracę misjonarzy chrześcijańskich na całym świecie. W naszym Domu organizowane są spotkania z duchownymi, którzy opowiadają o swej pracy misyjnej. Podczas spotkań prowadzona jest wspólna modlitwa, śpiewanie religijnych utworów. Animatorem spotkań jest pracownik terapii. Jubileusz obchodzili z nami dotychczasowi goście. W programie, poza wspólnymi modlitwami, znalazło się miejsce na wspomnienia wraz z prezentacją multimedialną, blok muzyczny oraz poczęstunek z jubileuszowym tortem. Gościły u nas okoliczne DPS-y.