Światowy Dzień Dobrych Uczynków

22 maja pracownicy terapii zorganizowali artystyczne spotkanie poświęcone przyjaźni, pomocy i wzajemnej życzliwości. Uroczyście podsumowaliśmy koordynowaną już od pięciu lat akcję zbierania plastikowych zakrętek oraz otwarliśmy plebiscyt na Najlepszego Sąsiada. Spotkanie miało artystyczną oprawę pracowników terapii, towarzyszył mu też słodki poczęstunek.